Webtoon

Wan Gu Shen Wang

4
Chapter 216 February 20, 2021
Chapter 215 February 19, 2021

Rise of The Demon King

4.1
Chapter 158 February 20, 2021
Chapter 157 February 13, 2021

Painter of the Night

4.2
Chapter 68.5 February 20, 2021
Chapter 68 January 30, 2021

Lucia

4.5
Lucia Chapter 68 February 20, 2021
Lucia Chapter 67 February 10, 2021

King’s Maker

4.3
Chapter 59 February 20, 2021
Chapter 58 February 11, 2021